Offentliggjort: 2019-06-26 09:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 69, 2019 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2019.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
med
negativ rente pr. 1. juli 2019 for at opfylde kravene til offentliggørelse
i lov
om kapitalmarkeder § 24.
Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i
det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.
Spørgsmål
kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab

 


Udtrkning pr. 1. juli 2019..xml