Paskelbta: 2014-12-10 16:03:10 CET
Siauliu Bankas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą

Šiauliai, Lithuania, 2014-12-10 16:03 CET --  

AB Šiaulių bankas gavo pranešimus apie balsavimo teisių netekimą (žr. prisegtas bylas).

         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - Iždo departamento VP apskaitos skyriaus viršininkė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


Pranesimas_Visnorus.pdf
Pranesimas_Namila.pdf
Pranesimas_Esan.pdf