English Latvian
Publicēts: 2022-09-27 09:28:06 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

Nasdaq Riga valde š.g. 27. septembrī nolēma piemērot AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (DPK1R; ISIN: LV0000100212) uzraudzības statusu.

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 9. apakšpunktu, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības piemērot uzraudzības statusu gadījumā, ja ir iestājušies Emitenta darbību ietekmējoši apstākļi, kas varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju intereses, kā arī citos gadījumos, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.

2022. gada 20. septembrī AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" informēja, ka ir saņēmusi paziņojumu no emitenta kontus apkalpojošajām komercbankām par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu tiek apturētas bankas operācijas, kas saistītas ar emitenta pret trešajām personām spēkā esošo saistību apmaksu. Šobrīd nav pieejama papildus informācija par apturēto bankas operāciju ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.