Icelandic
Birt: 2022-11-14 17:13:39 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

REITIR: Rekstrarhagnaður 6.764 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins 2022

Stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur samþykkt árshlutareikning samstæðunnar fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2022.

Lykiltölur rekstrar 9M 20229M 2021
Tekjur 9.9498.682
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna -2.660-2.529
Stjórnunarkostnaður -525-487
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu 6.7645.666
Matsbreyting fjárfestingareigna 6.2275.114
Rekstrarhagnaður 12.99110.780
Hrein fjármagnsgjöld -8.963-4.826
Heildarhagnaður 3.7434.615
Hagnaður á hlut 4,9 kr.5,9 kr.
NOI hlutfall 64,5%58,5%
Stjórnunarkostnaðarhlutfall 5,0%5,0%
    
Lykiltölur efnahags 30.9.202231.12.2021
Fjárfestingareignir 172.768168.147
Handbært og bundið fé 3.4471.008
Heildareignir 177.981171.124
Eigið fé 59.72858.719
Vaxtaberandi skuldir 96.06690.895
Eiginfjárhlutfall 33,6%34,3%
Skuldsetningarhlutfall 57.5%55.9%
    
Lykiltölur fasteignasafns 9M 20229M 2021
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið) 94,9%95,1%

Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram. Hlutföll í rekstrarreikningi eru reiknuð sem hlutfall heildartekna.

Guðjón Auðunsson, forstjóri:

"Rekstur Reita gekk vel á fyrstu níu mánuðum ársins og afkoma er í takti við væntingar og áður útgefnar áætlanir.

Óútleigt húsnæði á fjórðungnum tengist að stórum hluta eignum í umbreytingarferli. Pósthússtræti 5 og 3ja hæð Kringlu eru dæmi um stór framkvæmdaverkefni sem er að ljúka, og fara að afla tekna.

Í upphafi fjórða ársfjórðungs festi félagið kaup á Lambhagavegi 7 í Reykjavík sem er vandað 4.200 fermetra lagerhúsnæði.

Umtalsverðar fjárfestingar eru fyrirhugaðar innan eignasafnsins á næstu misserum og árum, svo sem í Ármúla 7-9, við Laugaveg 176 og í Holtagörðum.

Uppgjör tímabilsins ber með sér áhrif aukinna leigutekna, hækkunar aðfanga og umtalsvert hærri fjármagnskostnaðar. Þá er skörp hækkun vaxta í haust farin að hafa áhrif á matsbreytingu fjárfestingareigna.”

Horfur ársins

Félagið áætlar að tekjur ársins verði á bilinu 13.250 - 13.400 m.kr. og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu á árinu verði á bilinu 9.050 - 9.200 m.kr.

Eru þetta lítillega betri horfur um afkomu en áður höfðu verið gefnar út. Fyrri horfur gerðu ráð fyrir tekjum á árinu að fjárhæð 13.150 - 13.400 m.kr. og rekstrarhagnaði fyrir matsbreytingu á bilinu 8.900 - 9.150 m.kr.

Nánari upplýsingar og kynningarfundur

Reitir bjóða markaðsaðilum og fjárfestum á kynningarfund þar sem Guðjón Auðunsson, forstjóri, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, munu kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn kl. 8:30 þriðjudaginn 15. nóvember n.k. á skrifstofu félagsins.

Kynningarefni fundarins er aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita reitir.is/fjarfestar.

Um Reiti

Reitir fasteignafélag er íslenskt hlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Reitum fasteignafélagi hf., ásamt dótturfélögum, sem öll eru að fullu í eigu móðurfélagsins. Starfsemi félagsins felst í eignarhaldi, útleigu og umsýslu atvinnuhúsnæðis, sem er að stærstum hluta verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignir í eigu félagsins eru um 135 talsins, um 455 þúsund fermetrar að stærð.

Meðal fasteigna félagsins má nefna stærstan hluta verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar, Spöngina og Holtagarða, skrifstofubyggingar við Höfðabakka 9 og Vínlandsleið ásamt húsnæði höfuðstöðva Icelandair Group, Sjóvár, Origo og Advania og skrifstofu Landspítalans við Skaftahlíð 24. Hótelbyggingar í eigu Reita eru m.a. Hótel Borg og Hotel Hilton Reykjavík Nordica ásamt Icelandair Hotel Reykjavík Natura. Stærstu leigutakar Reita eru Hagar, Flugleiðahótel, ríki og sveitarfélög. Þá heldur félagið á nokkrum verðmætum byggingarreitum.

Upplýsingar veita Guðjón Auðunsson, forstjóri, í síma 575 9000 eða 660 3320, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 575 9000 eða 669 4416.

 

Viðhengi2022-09 Kynning - Reitir fasteignafelag hf..pdf
2022-09 Arshlutareikningur - Reitir fasteignafelag hf..pdf