Paskelbta: 2019-08-20 08:07:59 CEST
AB Novaturas
Kita informacija

Dėl Estijos Harju apygardos teismo sprendimo buvusiam „Novatours“ OÜ vadovui priteisti galimai nesumokėtą darbo užmokesčio dalį

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2017 metais AB „Novaturas“ dukterinės įmonės Estijoje vadovas Andree Uustal, nustačius jo galimus neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu įmonės turto pasisavinimu, buvo atšauktas iš dukterinės įmonės Estijoje valdybos nario pareigų. Atitinkamai AB „Novaturas" vadovybės sprendimu buvo inicijuotos bylos dėl neteisėto įmonės turto pasisavinimo bei žalos įmonei atlyginimo. Šiuo metu vyksta įvairaus pobūdžio tyrimai ir teisminiai procesai, kurių aplinkybės negali būti viešinamos, negavus kompetentingų institucijų leidimų. Reaguodamas į pradėtus tyrimus ir teisminius procesus, Andree Uustal kreipėsi į teismą dėl tariamai jam priklausančio darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų priteisimo. Atkreipiame dėmesį, kad dėl minėtų aplinkybių A. Uustal priimto palankaus teismo sprendimo negalima vertinti izoliuotai nuo kitų tyrimų ir inicijuotų teisminių procesų jo ir kitų asmenų, galimai vykdžiusių neteisėtas veikas, atžvilgiu.  

Šiuo metu, įvertinus Estijos Harju apygardos teismo sprendimo argumentus bei pasitarus su „Novatours" OÜ atstovaujančia advokatų kontora, priimtas sprendimas skųsti šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

"Šis sprendimas nėra galutinis. Vengdami bet kokių interpretacijų dėl galimo spaudimo teismams viešinant bylos aplinkybes ir negalutinius teismų sprendimus, laikysimės teisės aktų reikalavimų“, - komentuoja AB „Novaturas“ generalinė direktorė Audronė Keinytė. "Priimtas sprendimas nedaro ir nedarys esminės įtakos įmonės finansinei situacijai. AB „Novaturas“ yra listinguojama įmonė Vilniaus ir Varšuvos akcijų biržose, visos finansinės ataskaitos yra prieinamos viešai, įmonė veikia skaidriai ir atsakingai prieš savo akcininkus, darbuotojus ir visuomenę“. 

Apie reikšmingus įvykius AB „Novaturas" informuos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426