Published: 2018-04-04 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pusmečio informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 31 390 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 29 443 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 1 318 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 1 770 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 322 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 742 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 13 751 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 13 400 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis nuostolis sudarė 127 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 903 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 243 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 392 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel +370 (5) 2525700AB VILNIAUS BALDAI 2018 m. sesiu menesiu veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf