Offentliggjort: 2015-04-21 09:49:26 CEST
PFA Invest
Prospekter

Offentliggørelse af tegningsprospekt for ny afdeling Balance C i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har stiftet en ny afdeling Balance C den 25. februar 2015 og har modtaget godkendelse fra Finanstilsynet den 26. marts 2015. Bestyrelsen har underskrevet det fuldstændige tegningsprospekt den 20. april 2015.

Vedlagt følger fuldstændigt tegningsprospekt for Investeringsforeningen PFA Invest afdeling:

 

Balance C

 

Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 23. april kl. 9.30 til 30. april 2015 kl. 16.00. Tegningsblanket er vedhæftet denne meddelelse.

Tegning af min. 100 mio. kr. i afdelingen er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Resultat af tegningen offentliggøres den 4. maj 2015.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har godkendt at andelene optages til handel den 7. maj 2015.

Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk

 


OMX nr 7 2015 Offentliggrelse af tegningsprospekt for afdeling Balance C i PFA Invest.pdf
Tegningsblanket Balance C.pdf
Tegningsprospekt for Afdeling Balance C - med underskriftsside.pdf