Published: 2020-03-16 11:26:25 CET
PFA Invest
Net Asset Value

Anmodning om ophævelse af suspension for PFA Invest Europa Value Aktier

Der anmodes om ophævelse af suspension for følgende afdeling i Investeringsforeningen PFA Invest:


PFIEVA  DK0060579183  PFA Invest Europa Value AktierDer tilgår igen retvisende information om underliggende værdipapirer, og der kan derfor beregnes korrekt indre værdi.


Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen på sbs@pfa.dk eller på telefon 39 17 60 87.


Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S