Danish
Offentliggjort: 2018-01-15 14:13:51 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Selskabsmeddelelse

Forventede udbytter for regnskabsåret 2017 (aconto-udlodninger)

Hermed offentliggøres de forventede udbytter for regnskabsåret 2017 for afdelinger og andelsklasser i Kapitalforeningen Accunia Invest.

Udbytterne er endnu ikke gennemgået af foreningens revisor, men vi venter ingen eller kun minimale ændringer.

Den foreslåede udlodning indstilles til bestyrelsens godkendelse den 17. januar 2018. Årets udbytter udloddes dermed den 18. januar 2018, og udbytterne indsættes på medlemmernes afkastkonto 22. januar 2018.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 28. marts 2018.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2017 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISIN Andelsklasse/afdeling Aconto-udbytte
i DKK pr. bevis
DK0060804136 European CLO Investment Grade DKK 3,00
DK0060804052 European CLO Opportunity KL 9,00


Automatisk geninvestering

For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 18. januar 2017 kl. 9:40.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Caspar Møller på telefon 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

 

På vegne af Kapitalforeningen Accunia Invest

Caspar Møller                                                                                                                           
adm. direktør

Quenti Asset Management A/S
forvalter af alternative investeringsfonde


ACIN selskabsmeddelelse2018-01.pdf