Publicēts: 2013-01-10 13:16:43 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

9. un 10. janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 10.janvārī)

Trešdien, 9.janvārī, notika 3 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2016.gada 11.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 37,1 milj. latu, kas 4,6 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 1,5% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,421%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 1,375 % apmērā.

Ceturtdien, 10.janvārī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu obligācijas par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 14  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie valsts parāda vērtspapīri.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase