Paskelbta: 2021-01-05 14:00:00 CET
Utenos Trikotazas
Kita informacija

Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2021 metais datos

AB "Utenos trikotažas"
Kita informacija

  

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2021 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 28 d. – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2020 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2021 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2021 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 31 d. – 2021 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 
Finansų direktorė Živilė Jonaitytė  
Tel.: 8 686 51938