Julkaistu: 2003-11-11 10:15:04 CET
Citycon Oyj
Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MU
Citycon Oyj      Pörssitiedote 11.11.2003 klo
11.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukaisesti ilmoitamme, että 
Citycon Oyj on vastaanottanut Nordea Pankki Suomi
Oyj:ltä 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn

ilmoituksen, jossa Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut 
seuraavaa


Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoittaa, että sen osuus Citycon Oyj:n

äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut noin 42,6 prosentista 
nollaan
(0). Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt omistamansa 
Cityconin osakkeet
10.11.2003.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n ja valtiovarainministeriön

omistusosuuksien julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista 
annetun
päätöksen (391/1999) mukaisesti ilmoitamme Cityconille ja

Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot: 

1. Kohdeyhtiön nimi ja yritys-
ja yhteisötunnus: 
Citycon Oyj, 0699505-3

2. Ajankohta, jolloin
omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

3. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja
osakepääomasta

Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa Cityconin osakkeita
seuraavasti:
Osakkeita        nolla (0) kappaletta
Osuus
osakepääomasta  nolla (0) prosenttia
Osuus äänimäärästä   nolla (0)
prosenttia

4. Osakkeenomistajan nimi ja yritys- ja yhteisötunnus:
Nordea
Pankki Suomi Oyj, 1680235-8

Lisäksi Nordea AB (publ) on ilmoittanut
11.11.2003 antamassaan 
pörssitiedotteessa, että ostajina ovat useat
kansainväliset 
rahoituslaitokset.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
puhelin
0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus