Julkaistu: 2013-11-07 12:00:00 CET
eQ Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

eQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013

eQ OYJ                                                                            PÖRSSITIEDOTE

 

7.11.2013, klo 13:00

 

 

eQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013

 

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti

 

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 3,9 miljoonaa euroa (6,7 M€ 1.7.-30.9.2012).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 3,4 miljoonaa euroa (2,7 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (4,1 M€).
 • Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (4,3 M€).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,10 euroa).
 • eQ nosti 30.9.2013 omistuksensa Finnreit Rahastoyhtiö Oy:ssä 50 prosentista 100 prosenttiin.

 

 

Tammi-syyskuu 2013 lyhyesti

 

 • Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 13,7 miljoonaa euroa (12,7 M€ 1.1.-30.9.2012).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 10,8 miljoonaa euroa (7,6 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,9 miljoonaa euroa (5,1 M€).
 • Konsernin liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (5,6 M€).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,13 euroa).
 • Hallinnoitavat varat olivat kauden lopussa 6,4 miljardia euroa (6,3 Mrd € 31.12.2012).
 • Osavuosikatsaus sisältää tilikaudella 2012 hankitut Icecepital varainhoitoyhtiöt 20.11.2012 alkaen. Tämän vuoksi osavuosikatsauksen vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia.

   

Avainluvut 7-9/ 2013 7-9/ 2012 Muutos % 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos % 1-12/ 2012
Nettoliikevaihto, M€ 3,9 6,7 -42 % 13,7 12,7 8 % 16,3
Liikevoitto, M€ 0,6 4,3 -87 % 3,8 5,6 -32 % 4,7
Tulos ennen veroja, M€ 0,6 4,3 -87 % 3,7 5,6 -33 % 4,6
Kauden tulos, M€ 0,4 3,2 -88 % 2,6 4,2 -39 % 3,4
               
Tulos per osake, € 0,01 0,10 -90 % 0,07 0,13 -46 % 0,10
               
Oma pääoma per osake, € 1,96 2,05 -4 % 1,96 2,05 -4 % 2,03
               
Korolliset velat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 4,0
Rahavarat ja korolliset saamiset, M€ 7,8 13,8 -44 % 7,8 13,8 -44 % 10,7
               
Hallinnoitavat varat, Mrd € 6,4 3,4 88 % 6,4 3,4 88 % 6,3

  

Toimitusjohtaja Janne Larma

Vuoden ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat olleet osakesijoittajille pääsääntöisesti hyvää aikaa. Maailman osakeindeksi nousi 15 prosenttia ja Suomen osakeindeksi 23 prosenttia. Kehittyvät markkinat ovat uineet vastavirtaan ja laskeneet noin 7 prosenttia vuoden alusta. Myös kehittyvillä markkinoilla on osakesijoittaja pystynyt oikeilla valinnoilla menestymään, mistä hyvänä esimerkkinä on eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahasto, joka tuotti yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 6,6 prosenttia, kun vertailuindeksin tuotto oli 6,6 prosenttia negatiivinen. 

 

eQ:n hallinnoimat varat olivat katsauskauden lopussa 6,4 miljardia euroa ja olemme suurin pankkiryhmittymistä riippumaton varainhoitaja Suomessa. Vahvistimme asemaamme hankkimalla koko Finnreit Rahastoyhtiön osakekannan. Hankinta parantaa ja tehostaa eQ Hoivakiinteistöt -rahaston sekä mahdollisten uusien erikoissijoitusrahastojen lanseeraamista. eQ Hoivakiinteistöt -rahaston sijoituskapasiteetti ylittää jo 100 miljoonaa euroa ja sen tuotto 12 kuukauden jaksolta ylitti 12 prosenttia. Lisäksi toteutimme 64 miljoonan euron sulkemisen eQ PE VI North -sijoitusohjelmassa. Sijoitusohjelma koostuu kotimaiselle instituutiosijoittajalle toteutettavasta, Q2:n aikana käynnistetystä 30 miljoonan euron sijoitusohjelmasta ja 34 miljoonan euron eQ PE VI North -rahastosta. Edellä mainittujen lisäksi kasvatimme korkorahastovalikoimaamme 15.10.2013 kun eQ LCR korko aloitti toimintansa.

 

Konsernin nettoliikevaihto kasvoi katsauskaudella viime vuodesta ja oli 13,7 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti varainhoidon palkkiotuottojen kasvu. Konsernin liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa, joka on alempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin asiakasliiketoiminnoista riippumattoman Sijoitukset -segmentin matalammasta liikevoitosta.  Varainhoidon nettoliikevaihto nousi 9,9 miljoonaan euroon viime vuoden 6,4 miljoonasta, ja segmentin tulos nousi 2,3 miljoonaan kasvaen yli 60 prosenttia viimevuotisesta. Corporate Finance -segmentin tulos oli lievästi positiivinen. Sijoitukset -segmentin nettoliikevaihto ja tulos laskivat viime vuoden vastaavasta ajasta liikevoiton ollessa 2,6 miljoonaa euroa. Sijoituksista saatu nettokassavirta katsauskauden aikana oli kuitenkin korkea, 8,2 miljoonaa euroa.

 

Konsernin tase on erinomaisessa kunnossa. Syyskuun lopussa taseessa ei ollut korollista velkaa ja rahavarat ja korolliset saamiset olivat 7,8 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusten tasearvo oli 32,7 miljoonaa euroa.

  

***

 

Vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa uudessa arvopaperimarkkinalaissa poistui vaatimus näkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. eQ on päättänyt luopua näkymien esittämisestä osavuosikatsausten yhteydessä. Jatkossa näkymät esitetään tilinpäätöstiedotteen yhteydessä ja kirjanpitolain nojalla yhtiön toimintakertomuksessa.

 

***

 

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

 

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi

 

 

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 6,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.


eQ Oyj osavuosikatsaus Q3 2013.pdf