Paskelbta: 2018-12-07 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Kita informacija

Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2019 m.

2019 finansiniais metais (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

- 2018 m. gruodžio 20 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2019 m. balandžio 05 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2019 m. birželio 28 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2019 m. spalio 25 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2019 m. lapkričio 29 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 2525700