Published: 2021-02-23 15:00:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. vasario 22 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliu – EPSO-G) Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio su susijusia šalimi EPSO-G.

2021 m. vasario 22 d. EPSO-G Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

Įvertinęs visą LITGRID AB (toliau - LITGRID) pateiktą informaciją, EPSO-G Audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio tarp EPSO-G ir LITGRID (toliau – Sandoris):

  1. Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (paslaugas teiks bendrovė laimėjusi viešąjį pirkimą, o taikomi ekspertų valandiniai įkainiai patenka į ištiestos rankos intervalą);
  2. Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu, nes bus teikiamos paslaugos, kurių tikslas veiklos optimizavimas ir efektyvinimo didinimas, racionaliai panaudojant EPSO-G įmonių grupės valdomus resursus.

Dėl aukščiau nurodyto Sandorio sudarymo LITGRID valdyba spręs 2021 m. vasario 26 d.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu