English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-04 15:00:00 CET
Amber Grid
Tarpinė informacija

AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva. 

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2021 m. pajamos – 68,6 mln. Eur (2020 m. – 52,3 mln. Eur);
• 2021 m. pelnas prieš apmokestinimą – 22,8 mln. Eur (2020 m. – 14,6 mln. Eur);
• 2021 m. grynasis pelnas – 23,2 mln. Eur (2020 m. – 18,2 mln. Eur).

2021 m. EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 35,4 mln. Eur, palyginus su 2020 m. (26,1 mln. Eur) padidėjo 35,7 proc.

Pridedama:
1. 2021 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

PriedaiPranesimas ziniasklaidai_Amber Grid 2021 m. pajamos sieke 686 mln. euru.docx
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Finansines ataskaitos 2021.pdf