Published: 2020-05-04 09:25:52 CEST
Baltika
Börsiteade

Parandus: Muudatus AS Baltika auditeeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise kuupäevas

Käesoleva parandusega muudab Ettevõte 30. aprillil 2020. a. avalikustatud börsiteadet. Börsiteate tekst „Finantsinspektsioon pikendas AS Baltika konsolideeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise tähtaega kuni 30.06.2020.“ asendatatakse järgmiselt „AS Baltika konsolideeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise tähtaega on hiljemalt 30.06.2020.“


AS Baltika planeeris 2020. aastal avalikustada Auditeeritud 2019 Majandusaasta aruande 26.03.2020. Seoses koroonaviirusest tekkinud erakorralise olukorraga ja kohtu poolt algatatud AS Baltika saneerimismenetlusega on ettevõtte ja audiitorite koguressurss hetkel suunatud COVID-19 kriisi finantsmõjude hindamisele ja saneerimiskava ettevalmistamisele. Börsiettevõtte saneerimismenetlus on komplitseeritud protsess, mis nõuab nii ettevõttelt kui ka audiitoritelt mitmekülgset analüüsi ning otsuste tegemist, mis on tänaseks tekitanud olukorra, et meil ei ole võimalik hiljemalt 30.04.2020 majandusaasta aruannet avalikustada.

Eelpool toodust tulenevalt on AS Baltika konsolideeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise tähtaega hiljemalt 30.06.2020.

Baltika teavitab börsi esimesel võimalusel uuest avaldamise kuupäevast.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com