Paskelbta: 2021-05-07 15:15:23 CEST
Rokiskio Suris
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ dividendų mokėjimo ex-diena

2021 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2020 m. nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2020 m. sudaro 3,501 mln. eurų).
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (t.y. 2021 m. gegužės mėn. 14 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Rokiškio sūris“ (RSU1L, ISIN kodas LT0000100372) akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. gegužės 13 diena.

Dalius Trumpa
Direktorius
Tel. +370 458 55200