English Estonian
Avaldatud: 2023-03-17 08:30:00 CET
J.Molner
Investoruudised

J.Molner AS kommentaarid seoses J.Molner AS aktsiatele 10. märtsil 2023 lisatud vaatlusmärkega

Tallinn, 2023-03-17 08:30 CET -- J.Molner AS avalikustas 10. märtsil 2023 enda ja oma tütarettevõtja The J. Molner Company OÜ konsolideerimata ja auditeerimata 2022. majandusaasta 12 kuu vahearuanded lähtudes Nasdaq Tallinna juhistest, börsi reglemendist ja varasemalt kujunenud turutavast. J.Molner AS avalikustas vahearuanded koos juhisega tutvuda nende mõlemaga korraga.

Investoritel palutakse tutvuda mõlema avaldatud vahearuandega koos, et saada ülevaade J.Molner AS grupi tervikust finantsseisundist seisuga 31. detsember 2022.

Nasdaq Tallinna juhatus otsusega lisati 10. märtsil 2023 J.Molner AS aktsiatele vaatlusmärge reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8. sätestatud alustel, kuivõrd The J. Molner Company OÜ netovara ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele.

J.Molner AS märgib, et 31. detsembri 2022 seisuga on J.Molner AS-i netovara positiivne summas 2 155 060 eurot ning tema tütarettevõtja The J. Molner Company OÜ netovara on negatiivne summas 195 351 eurot. Proforma konsolideeritud baasil on aga J.Molner AS grupi omakapitali positsioon positiivne ja kooskõlas börsi reglemendi nõuetega. J.Molner AS avalikustab täielikult konsolideeritud finantsaruanded lähtuvalt turutavast hiljem selle aasta jooksul, koos oma 2023. majandusaasta esimese poolaasta vahearuandega.

J.Molner AS ei ole muutnud oma 12. oktoobril 2022 avalikustatud ettevõtte kirjelduses toodud prognoose 2023. aasta kohta. Detailsem ülevaade 2022. aasta finantsseisust antakse korralisel aktsionäride üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku aprillis 2023.  

         
         Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:
         
         Jason Grenfell-Gardner
         J.Molner AS
         Juhatuse liige
         +372 536 00 346
         jason@jmolner.com