Offentliggjort: 2020-08-05 09:05:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 69, 2020 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober
2020
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udbudte obligationer er ratet AAA af Standard & Poor’s.

Auktionerne
gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 18. august og onsdag den 19. august
2020.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00,
10.45,
11.15 og 11.45. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst
muligt
herefter, dog senest henholdsvis kl. 10.10, 10.55, 11.25 og 11.55.

Bud
kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
Markets.
Kontaktpersoner er Emil Ousager på telefon 33 33 18 63 og Brian
Christophersen
på telefon 33 33 16 93.

Det er muligt at lægge bud ind med tre
decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer, mens der for øvrige
obligationer bydes med maksimalt to decimaler.

Ved auktionen anvendes det
hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at
alle bud over skæringskursen bliver afregnet det fulde
beløb til
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro
rata
tildeling, mens bud under skæringskursen ikke vil få nogen
tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen.
Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb.

Salget afregnes med valør 1. oktober 2020.

De obligationer, der skal
sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
fredag den 14. august
2020.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at
modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt investor
leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til Nordea Bank
Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Lau
Kingo dagligt inden kl.
14.00.

De udbudte særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af
bestemmelserne
om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån
og
realkreditobligationer m.v. (”Loven”). Auktionstriggeren gælder for alle
de
udbudte særligt dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren
tillige
gælder for de særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato
senest 1.
oktober 2022.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Loven
fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af
obligationer i
tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven
fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i
forbindelse med
refinansiering. Den effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det
er en betingelse for den endelige afslutning af salget og
tildeling af
obligationer, at denne begrænsning er overholdt.

I henhold til loven må Nordea
Kredit ikke igangsætte auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at
de kan gennemføres. Derfor overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op
til auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan
der ske aflysning eller ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne
ændringer vil blive oplyst i en
selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til
Nordea Bank Abp, Long Term Funding, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 og Lau
Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf