English
Published: 2018-12-19 15:37:09 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om forventede udbytter

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for fjerde kvartal af 2018. Beregningerne er baseret på data pr. 13. december 2018. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 1.000 DKK.

Vi gør opmærksom på, at de endelige udbytter kan afvige fra de forventede udbytter.

Forventede udbytter er:

  • DK0060804136 - European CLO Investment Grade DKK: 11,00 DKK
  • DK0060804052 - European CLO Opportunity KL: 22,00 DKK

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres i januar 2019 i en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for aconto-udbetaling af udbytterne for 2018 fremgår.

Der er tidligere udbetalt aconto-udbytter den: 19. april 2018, 19. juli 2018 og 26. oktober 2018.

Tidsplan

Foreløbig tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2018:

22. januar 2019   Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2018

23. januar 2019   Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2018

25. januar 2019   Udbyttet er til disposition på investors konto

 

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

 

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.

Attachment


ACCINV_selskabsmeddelelse_201813.pdf