English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-30 21:22:40 CET
AUGA group, AB
Tarpinė informacija

Pranešimas apie AUGA group, AB tarpinę finansinę informaciją už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d.

AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupės) pardavimo pajamos per devynis 2023 m. mėnesius siekė 59,93 mln. Eur ir augo 4 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.

Bendrasis Grupės nuostolis per devynis 2023 m. mėnesius buvo 1,87 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai bendrasis pelnas siekė 13,14 mln. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės EBITDA buvo -1,22 mln. Eur. 2022 m. siekė 16,78 mln. Eur.

„Pagrindinė priežastis, nulėmusi Grupės finansinius rezultatus – kritusios ekologiškos produkcijos supirkimo kainos. Matydami šią situaciją jau 2023 m. vasarą priėmėme sprendimą dalį žemės dirbti regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu. Tai leis diversifikuoti rinkų rizikas, sumažinti derlingumo bei pajamų nepastovumą, padėti pagrindą būsimam augimui ir pagerinti finansinius rezultatus. Be to, Grupė nekeičia strateginės krypties vystyti tvariąsias žemės ūkio technologijas ir jas komercializuoti, todėl tolesnei plėtrai bus ieškomas papildomas, skirtingų formų finansavimas“, – sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB valdybos pirmininkas.

Augalininkystės segmentas

Grupės duomenimis, bendras 2023 m. sezono derlius – vidutinis, išskyrus pupas, kurios dėl sausros sezono pradžioje nukentėjo labiausiai ir jų derlius buvo perpus mažesnis nei planuota. Segmento rezultatą taip pat lėmė vienos žemiausių per pastaruosius metus ekologinės produkcijos supirkimo kainos. Būtent dėl šios priežasties Grupė 2023 m. rugpjūčio 7 d. paskelbė, kad trečdalį žemės dirbs regeneracinės konvencinės žemdirbystės būdu. Ateinantį sezoną, vasarinių ekologinių kultūrų, kurios yra jautrios klimatui, plotai bus 40 proc. mažesni, lyginant su šiuo sezonu. Toks sprendimas užtikrins, kad jau 2024 m. pusė Grupės pajamų bus sudaryta iš konvencinės produkcijos pardavimo, o kainų pokyčiai turės mažesnę įtaką rezultatų kintamumui. Tuo pačiu bus užauginama pakankamai ekologiškų žaliavų patenkinti Lietuvos rinkos poreikiui ir užtikrinti galutiniams vartotojams skirtų ekologiškų produktų gamybą.

Bendrasis segmento nuostolis, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2023 m. devynių mėnesių pabaigai sudarė 3,57 mln. Eur, lyginant su praėjusių metų bendruoju pelnu 11,96 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

Nors per devynis 2023 m. mėnesius fiksuotas 4 proc. didesnis primilžis, bendrą segmento rezultatą lėmė 18 proc. kritusios pieno kainos.

Pienininkystės pardavimų pajamos sumažėjo ir ataskaitiniu laikotarpiu buvo 11,26 mln. Eur, lyginant su 12,32 mln. Eur praėjusiais metais.

Bendrasis segmento nuostolis per devynis 2023 m. mėnesius siekė 0,60 mln. Eur, kai 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu bendrasis pelnas buvo 1,67 mln. Eur.

Grybininkystės segmentas

Padidintos produkcijos kainos, suvaldyti gamybos kaštai ir sumažėjusios energijos kainos lėmė geresnius grybininkystės segmento rezultatus.

Per devynis 2023 m. mėnesius bendrasis segmento pelnas siekė 1,12 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo fiksuotas 1,51 mln. Eur bendrasis nuostolis.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Ataskaitiniu laikotarpiu segmento pardavimai nežymiai sumažėjo ir sudarė 5,28 mln. Eur, lyginant su 5,50 mln. Eur pardavimo pajamomis praėjusiais metais. Šį pokytį lėmė, kad produktų portfelyje nuo rugpjūčio mėnesio neliko konservuotos produkcijos, po 100 proc. Kooperatinės bendrovės „Grybai LT” pajų pardavimo.

Bendrasis pelnas per devynis 2023 m. mėnesius išaugo 16 proc. ir siekė 1,17 mln. Eur, kai 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu bendrasis pelnas buvo 1,01 mln. Eur.

2023 m. Grupė pristatė vartotojams naują tvaresnių ekologiškų produktų liniją, kurios pagrindą sudaro įvairūs pieno produktai, taip pat į ją įeina avižiniai dribsniai, kiaušiniai ir daržovės. Naujieji produktai yra gaminami tik iš Grupės ekologinių ūkių užaugintų žaliavų. Produktais prekiaujama didžiuosiuose Lietuvos prekybos tinkluose.

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per tris 2023 m. ketvirčius siekė 10,86 mln. Eur, lyginant su 8,93 mln. Eur praėjusiais metais. Veiklos sąnaudas labiausiai augino rinkodaros išlaidos, investicijos susijusios su naujų galutinių produktų skirtų vartotojams įvedimu į rinką, taip pat išaugę darbuotojų atlyginimai.

Strategijos įgyvendinimas

Grupė toliau tęsia technologinių projektų vystymą ir ruošiasi jų plėtrai. „AUGA M1” traktoriai iš pirmosios gamybos partijos yra toliau testuojami. 3 biometano įrenginiai yra ruošiami prisijungimui prie gamtinių dujų tinklo. Grupė 2023 m. lapkričio 29 d. paskelbė patvirtintus pašarų technologijos bandymų rezultatus. Nustatyta, kad ši technologija leidžia padidinti primilžį be įtakos pieno kokybei ir 32 proc. sumažinti karvių virškinimo procesų sukuriamas metano emisijas per žaliavinio pieno litrą. Bandymų rezultatus vertino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkai, kurie patvirtino rezultatų pagrįstumą.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/ketvirtiniai-ir-metiniai-rezultatai/


Kontaktai:
AUGA group, AB generalinė direktorė 
Elina Chodzkaitė-Barauskienė 
+370 5 233 5340 

 

PriedasFA 2023 q3.pdf