English Latvian
Publicēts: 2021-10-01 15:51:07 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz 2021. gada 1. oktobrī saņemto kotēšanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā:   

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000870095 1 000 20 000 000 EUR 08.10.2026

 

ir pirmā emisija trešās, EUR 75 000 000 obligāciju emisijas programmas ietvaros.     

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā:  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 

 


2021.09.15. Altum Base Prospectus.pdf
2021.10.01. Altum Final Terms.pdf