Publicēts: 2013-09-19 14:21:42 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

Valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti 18. un 19. septembrī (papildināts 19.septembrī)

Trešdien, 18. septembrī, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2014.gada 19. septembrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 28,5 milj. latu, kas 2,38 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 12  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,45 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,327%.

Ceturtdien, 19. Septembrī notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 3 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 3,32 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 3 milj. latu apmērā.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase