Paskelbta: 2015-03-10 15:15:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. vasario mėnesį

2015 m. vasario mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,2 mln. EUR arba 42 % mažesni negu 2014 m. vasario mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - vasario mėn. buvo 13,1 mln. EUR arba 34% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 Apyvartos sumažėjimą lėmė vienos žemiausių per pastaruosius kelerius metus pieno produktų pardavimo kainos eksporto rinkose, taip pat dvi savaites Vilkyškių pieninės pagrindinėje gamykloje vykę planiniai įrengimų techninio aptarnavimo ir remonto darbai.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102