Avaldatud: 2020-03-10 07:00:00 CET
Inbank
Majandusaasta aruanne

Inbanki 2019. aasta auditeeritud majandustulemused

Inbanki 2019. aasta auditeeritud puhaskasum oli 10,0 miljonit eurot, mis on 8% rohkem kui 2018. aastal. Inbanki laenuportfell kasvas eelmise perioodiga võrreldes 50% ja ulatus 338 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 57% ja ulatus aasta lõpu seisuga 378 miljoni euroni. Aastane omakapitali tootlus oli 23,9%.

Inbank AS-i 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka Inbanki kodulehel aadressil https://inbank.ee/investor/reports/.

  • 2019. aasta müügimaht kokku oli 305 miljonit eurot, mis on 46% enam kui 2018. aastal. Müüginumbrid jagunesid järgmiselt: Leedus 102 miljonit eurot, Eestis 94 miljonit, Poolas 55 miljonit ja Lätis 53 miljonit eurot.
  • Aruandeperioodi lõpuks oli Inbankil 411 000 aktiivset klienti ja 550 000 aktiivset kliendilepingut.
  • Inbankiga liitus 2019. aastal 59 uut inimest ja aasta lõpuks töötas panga seitsmes kontoris kokku 215 inimest.

Rahvusvahelise kasvu finantseerimiseks emiteeris Inbank 2019. aasta detsembris avaliku pakkumise käigus 8 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju, mis noteeriti Nasdaq Tallinna börsil. Märkimisest võttis osa 1348 investorit, kes märkisid kokku 38 miljoni euro eest võlakirju ja seega märgiti missiooni esialgne maht 5,8 korda üle.

Aruandeperioodi vältel väljus Inbank lõplikult 7,94-protsendilisest finantsinvesteeringust Coop Pank AS-is, müües oma osaluse nii Coop Panga aktsiate avaliku pakkumise käigus kui ka sellele eelnenud perioodil. Vabanenud kapitali abil suurendas Inbank osalust Eesti suurimas makselahenduste pakkujas Maksekeskus AS-is 29,8%-ni (2018. aastal 7,6%). Coop Panga aktsiate müügist ja Maksekeskuse investeeringu ümberhindluse tulemusena teenis Inbank 1,5 miljonit eurot erakorralist kasumit.

Novembris 2019 andis Leedu Keskpank Inbankile loa Leedus filiaali asutamiseks ja pangana tegutsemiseks. Seejärel alusta Inbank Leedu turult hoiuste kaasamist. Detsembris viidi lõpule ka piiriülese ühinemine Mokilizingas AB-ga.

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2019

Bilansimaht 463 miljonit eurot
Laenuportfell 338 miljonit eurot
Hoiuseportfell 378 miljonit eurot
Puhaskasum 10 miljonit eurot
Omakapital 47 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 23,9%

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 2000 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
Kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

Manus


Inbanki_aastaaruanne_2019.pdf