Published: 2020-04-28 08:55:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

Pataisymas: AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2019 m. 12 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

2019 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymo priedas (17 psl. Pagrindinių įmonės akcininkų informacija: AB Šiaulių bankas pataisyta į Multi Asset Selection Fund).

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2019 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf