Paskelbta: 2013-10-04 17:29:10 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 3 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-04 17:29 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 3 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,1598 604,7799 0 442683,7286
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,7258 2,3223 6,6453 149601,2631
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2236 168,0534 0 307335,697
Finasta Baltic Fund 25,8018 15,118325 1318,754091 91776,885514

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813