Avaldatud: 2016-09-23 10:15:05 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamine

AS LHV Group otsustas 23. septembril 2016 vähendada tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali 12 000 000 eurolt 9 300 000 euroni, s.t 2 700 000 euro võrra.

Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate tühistamise teel. Tühistatavate aktsiate arv on 2 700 000. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse ainuaktsionärile (AS LHV Group) väljamakse 2 700 000 euro ulatuses seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on konsolideerimisgrupi tasandil kapitali efektiivsem juhtimine. AS-il LHV Varahaldus puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses. Õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali ulatuse korral.

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 12.  septembril 2016 anda AS-ile LHV Varahaldus nõusolek aktsiakapitali vähendamiseks 2 700 000 euro võrra. Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev on 23.09.2016. 

         Priit Rum
         Kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee