Offentliggjort: 2021-03-25 17:16:10 CET
PFA Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 25. marts 2021 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen den 25. marts 2021. Herunder blev bestyrelseshonorar for 2020 og udbytteudlodning godkendt.

Udbytteudbetalingen på følgende afdelinger blev foretaget aconto til investorerne på baggrund af bestyrelsens beslutning af 9. marts 2021:

AfdelingISINUdbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange Obligationer DK00607004330,30
KreditobligationerDK00604468964,50
Udenlandske ObligationerDK00607509663,30
Danske AktierDK006044662315,80
Globale AktierDK00604467060,00
Højt Udbytte AktierDK00604579019,40
Europe Value AktierDK00605791830,00
USA Stabile AktierDK00607508835,60
Balance ADK00605228292,20
Balance AADK00608143661,70
Balance BDK00604469792,50
Balance CDK00606228843,00
Balance AkkumulerendeDK0060814440-

Udbytterne fragik afdelingernes indre værdi den 10. marts 2021 med valør den 12. marts 2021. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til a conto udbytte var den 9. marts 2020. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusive ret til a conto udbytte var den 10. marts 2021.

Bestyrelsens honorar for 2021 og det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Madsen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest