English Estonian
Avaldatud: 2022-03-18 15:00:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 18.03.2022

18. märtsil 2022. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Lembitu 12 asuvas L’Embitu Hotelli konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 244 499 häält, so 71,80% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 51 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 28 960 361 hääle ehk 99,03% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021 on 635 309 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 821 648 tuhat eurot ning puhaskasum 32 016 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 244 484 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 79 416 tuhat eurot
2021. aasta puhaskasum 32 016 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2021 111 432 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta 27 696 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 83 736 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. aprillil 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
Nimetada 29 243 808 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2022. – 2024. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Kiita 28 956 732 hääle ehk 99,02% poolthäälega heaks nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 31.03.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata: https://youtu.be/Cw_7ZCKthRc  

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000

Manus2022 uldkoosoleku protokoll.pdf