Avaldatud: 2021-05-20 12:56:45 CEST
Mainor Ülemiste
Majandusaasta aruanne

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2020 majandusaasta aruanne

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2020. a majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 19.05.2021.

2020. aastal tegeles ettevõte eelkõige Ülemiste City arendamisega, sh hoonete ehitamise ja renoveerimise, uute ja kordatehtud pindade väljaüürimisega ning kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega. Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas 2020. aastal 11 257 tuhat eurot (2019: 10 564 tuhat eurot), muud äritulud 1039 tuhat eurot (2019: 947 tuhat eurot) ja puhaskasum 9 394 tuhat eurot (2019: 12102 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital majandusaasta lõpu seisuga oli 117 752 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 2020. aastal hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 12 934 tuhat eurot. Laenu võeti 2020. aastal 51 071 tuhande euro ja tagastati 42 553 tuhande euro ulatuses.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli aasta lõpu seisuga 151 700 tuhat eurot ja suurenes võrreldes eelmise aastaga 13 920 tuhande euro võrra.

Mainor Ülemiste AS 2020. a auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Tallinn veebilehel.

 

Ursel Velve

Juhatuse esimees

Tel: +372 507 9781

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


Mainor Ulemiste AS auditeeritud konsolideeritud aruanne 2020.pdf