Paskelbta: 2020-08-10 08:40:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. liepos mėnesį

2020 m. liepos mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 10.6 mln. Eur arba 12.7 % didesnės negu 2019 liepos mėnesį. Grupės pardavimai 2020 m. sausio - liepos mėn. buvo 66.4 mln. EUR arba 5.3 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2019 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102