Paskelbta: 2016-05-10 15:46:51 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. balandžio mėnesį

2016 m. balandžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 5,6 mln. EUR arba 2% mažesni negu 2015 m. balandžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - balandžio mėn. buvo 22,3 mln. EUR arba 12% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102