English
Published: 2018-05-07 16:17:46 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret som følge af vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling.

De væsentligste ændringer er:

  • Ændring af vedtægternes § 10 om emission og indløsning, hvor begrænsningen på emission til to gange månedligt er ændret til, at der kan ske daglig emission på afdelingerne.

Kontaktperson(er):
Direktør, Caspar Møller, tlf. +45 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk.


./. Dokument med investoroplysninger iht. § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Attachments


ACCINV_62-DOK_7-maj-2018_prospekt.pdf
ACCINV_selskabsmeddelelse_201807.pdf