English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-29 07:33:39 CET
AB "Rokiškio sūris"
Kita informacija

2024 m. AB "Rokiškio sūris" grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2024 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 8 d.        2023 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 30 d.      2024 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200