Offentliggjort: 2016-09-19 09:53:42 CEST
PFA Invest
Selskabsmeddelelse

Accepteret anmodning om afnotering

Som meddelt i selskabsmeddelelse af 19. august 2016 er det på ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest vedtaget at afvikle afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer.

Afviklingen af de to afdelinger har efterfølgende været bekendtgjort i Statstidende.

Nasdaq Copenhagen A/S har i dag accepteret anmodningen om afnotering af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer og sidste handelsdag for beviserne vil være den 22. september 2016.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Bessing

Direktør


NASDAQ nr 18 2016 Accepteret anmodning om afnotering af to afdelinger i PFA Invest.pdf