English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-28 16:30:00 CET
Linas Agro Group
Pusmečio informacija

AB „Linas Agro Group” pirmojo 2021–2022 finansinių metų pusmečio pajamos augo 80 %, grynasis pelnas – 323 %

Žemės ūkio ir maisto pramonės verslų bendroves valdančios AB „Linas Agro Group” pavaldžiosios įmonės per šešis finansinių metų mėnesius pardavė 1,9 mln. tonų produkcijos arba 15 % daugiau nei ankstesniais metais. Grupės konsoliduotos 2021–2022 finansinių metų pirmo pusmečio pajamos augo 80 % ir siekė 856 mln. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) augo 205 % ir siekė 41 mln. Eur.

Įmonių grupė uždirbo 23 mln. Eur veiklos pelno arba 351 % daugiau nei ankstesniais metais. Bendrasis pelnas siekė 64 mln. Eur ir buvo 222 % didesnis, nei ankstesniais metais. Pelnas prieš mokesčius augo 380 % iki 19 mln. Eur. Grynasis pelnas augo 323 % iki 16 mln. Eur.

„Sprendimas įsigyti „Kauno grūdus“ jau duoda teigiamą efektą Grupės finansams, gerina mūsų grupės pelningumo rodiklius ir mažina veiklos sezoniškumą. Matome išaugusius grąžos rodiklius, o tai buvo vienas iš tikslų, kurio siekėme – įsigijimu padidinti akcijų vertę, grąžą akcininkams,“– rezultatus komentavo AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Grupės antrojo ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 416 mln. Eur ir buvo 76 % didesnės, lyginant su ankstesniais metais (236 mln. Eur). Bendrasis antrojo ketvirčio pelnas išaugo nuo 7 mln. Eur iki 27 mln. Eur, o veiklos pelnas – nuo 0,2 mln. Eur iki 8,8 mln. Eur. Antrojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 4,2 mln. Eur, palyginus su 0,1 mln. Eur grynuoju nuostoliu, gautu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 47 % iki 517 mln. Eur. Veiklos rezultatas sudarė 0,4 mln. Eur nuostolį lyginant su 0,9 mln. Eur pelnu per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį. Grupė supirko 1,5 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 32 % mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį, iš to skaičiaus pardavė 1 mln. tonų, arba 14 % mažiau nei pernai. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 448 tūkst. tonų, arba 95 % daugiau.

„Prekyba kviečiais, kurie yra pagrindinis Grupės eksportuojamas produktas, traukėsi dėl mažesnio derliaus ir prastos kviečių kokybės. Derlių buvo sunku realizuoti, nes jo kokybės rodikliai neatitiko tarptautinėje rinkoje pageidaujamų parametrų, todėl pardavimai vyko su kainos nuoskaitomis. Prekių savikaina buvo aukšta, todėl pirmą finansinių metų pusmetį prekyba kviečiais ir rapsais generavo nuostolį,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 92 % iki 186 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 487 % didesnis ir siekė beveik 25 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų pardavimo pajamos augo 108 %, augalų priežiūros priemonių ir mikroelementų pardavimai – 273 %, parduotų trąšų kiekis didėjo 54 %.

„Jautėme stiprų paklausos augimą, tam įtakos turėjo ne tik didėjantys žieminių pasėlių plotai, bet ir žemdirbių noras išvengti infliacijos spąstų bei apsidrausti nuo netikėtumų, aštrėjant geopolitinei situacijai regione,“ – sakė M. Šileika.

Lyginant su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu praėjusiais metais, žemės ūkio technikos pardavimai išaugo 25 %, atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai – 13 %, grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos didėjo 66 %.

Žemės ūkio bendrovių iš augalininkystės gautos pajamos mažėjo 4 %, iš pieno – augo 21 %, iš parduotos mėsos mažėjo 22 %, o bendros augo 2 % iki 21 mln. Eur, tačiau patirtas 0,9 mln. Eur veiklos nuostolis, jei palyginti su 1,2 ml. Eur veiklos pelnu per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį.

„Dėl vasarą tvyrojusios kaitros užauginome 19 % mažesnį derlių ir pagaminome 4 % mažiau pieno. Puiki pieno kokybė bei pakilę supirkimo kainos padidino pajamas iš pieno gamybos, tačiau, išaugus gamybos savikainai, patyrėme nuostolį. Ketvirtasis finansinių metų ketvirtis, kai įmonės gauna ES subsidijas, turėtų padėti iš jo išlipti,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų veiklos segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 358 % iki 162 mln. Eur, tačiau patirtas 0,2 mln. Eur veiklos nuostolis, jei palyginti su 0,1 mln. Eur veiklos nuostoliu per tą patį ankstesnių metų laikotarpį.

„Pajamų augimas susijęs su įvykdytu įsigijimo sandoriu. Vien paukštininkystės verslo pajamos buvo 258 % didesnės, nors ir be įsigijimo jos būtų augę 13 %. Visgi paukštininkystės situacija abiejose valstybėse labai sudėtinga, nes visi faktoriai veiklai yra nepalankūs: produkcijos eksportas neatsigavęs dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos; paukščių auginimo savikaina išaugusi dėl aukštų grūdų kainų; energetinių resursų kainos aukštumose; o vištienos perprodukcija Europoje, ir ypač kaimyninėje Lenkijoje, kur ir PVM maisto produktams sumažintas, spaudžia pardavimo kainas žemiau savikainos. Pirmąjį finansinių metų pusmetį paukštininkystės verslas buvo nuostolingas, tačiau tikimės, kad jis atsigaus dėl bendro kainų kilimo visoje Europoje. Kitų maisto produktų gamyba buvo pelninga ir sušvelnino nuostolį maisto produktų segmente,“ – komentavo M. Šileika.

Įsigijus „KG Group“ vardu veikiančias įmones, Grupėje atsirado daug naujų veiklų, kurios buvo priskirtos segmentui „Kitos veiklos“. Jos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais. Šios veiklos pajamos buvo beveik 20 mln. Eur, o veiklos pelnas siekė beveik 2 mln. Eur.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurią sudaro 75 įmonės, veikiančios 8 šalyse, jose dirba 5 398 darbuotojai. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

PriedasLNA_6men_2021-2022_ataskaitos.pdf