Published: 2020-05-29 08:50:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės 2020 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pardavimų pajamos per 2020 m. pirmus tris mėnesius buvo 29.1 mln. EUR arba 6.2 %

didesnės negu per tą patį laikotarpį 2019 metais (2019 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 27.4 mln. EUR).

Per 2020 m. pirmus tris mėnesius konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0.5 mln. Eur (2019 m. trijų mėnesių grynasis nuostolis siekė 0.8 mln. EUR).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2020 m. I ketv. veiklos rezultatai.pdf