Offentliggjort: 2013-03-07 14:33:31 CET
PFA Invest
Årsrapport

Årsrapport 2012

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport, der indstilles til behandling på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2013.

Investeringsforeningen PFA Invest blev etableret i efteråret i 2012 og tilbyder investering i et alsidigt udbud af både danske og udenlandske aktier og obligationer. Den første rapportering dækker således over en meget kort regnskabsperiode. Siden lanceringen i september med 6 afdelinger nåede foreningen, at tilføje endnu en afdeling og kan således gøre status på regnskabsåret med 7 afdelinger, der samlet repræsenterer en formue på 1.017 mio. kr. Generelt har udviklingen i afdelingerne levet op til ledelsens målsætninger, hvor de opnåede afkast skal ses i lyset af den forholdsvise korte periode foreningen har været investeringsaktiv.

Afkastforventningerne til 2013 for danske obligationer er begrænsede, hvor der forventes mere positive afkast fra det hjemlige aktiemarked, mens vore forventninger til udenlandske markeder også er positive, men dog på et lavere niveau.

 

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgende udlodninger for 2012:

 

Afdeling:                                                         Udlodning kr. pr. andel:

Kreditobligationer                                                                       1,25

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 29. april 2013.

 

Årsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Årsrapporten vedhæftes ligeledes denne meddelelse.

 


PFA Invest_arsrapport 2012_Final_07032013.pdf
OMX nr 2 2013 Arsrapport for PFA Invest.pdf