Published: 2012-07-16 08:00:02 CEST
Linas Agro Group
Pranešimas apie esminį įvykį

„Linas Agro Group“ įsigijo Labūnavos žemės ūkio bendrovę

Panevėžys, Lietuva, 2012-07-16 08:00 CEST -- AB „Linas Agro Group“ pavaldžioji įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, gavusi Konkurencijos tarybos leidimą, įsigijo 98,55 proc. Labūnavos žemės ūkio bendrovės pajų, sumokėdama už juos 22,5 mln. litų. 

Kėdainių rajone įsikūrusi Labūnavos žemės ūkio bendrovė įsteigta 1992 metais. Bendrovė dirba 2 800 ha žemės. Verčiasi pieno ir mėsos gamyba – laiko 600 melžiamų karvių ir 100 mėsinių galvijų; taip pat augina rapsus, kviečius, miežius bei kukurūzus. Įmonėje dirba 125 darbuotojai. 2011 metais įmonės apyvarta siekė 16,3 mln. litų, EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį) buvo 5,2 mln. Lt, grynasis pelnas – 3,7 mln. litų.

„Planavome įsigyti 87 proc. pajų, tačiau po derybų su esamais pajininkais įsigijome jų daugiau, nes įmonė perspektyvi: visą laiką dirbo pelningai, jos EBITDA pastaruosius trejus metus augo. Bendrovė mums atrodo patraukli ir dėl turimų 490 ha nuosavos žemės, nes mūsų strateginis tikslas yra plėsti dirbamos žemės plotus iki 20 tūkst. ha, įsigyjant perspektyvias žemės ūkio įmones. Labūnavos žemės ūkio bendrovė mūsų Grupės dirbamos žemės plotą padidino iki 14 200 ha“, – sako AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

AB „Linas Agro Group“ dar priklauso penkios žemės ūkio bendrovės, įsikūrę derlingose Lietuvos vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB ir Užupės ŽŪB. Jos užsiima pieno gamyba, grūdų, rapsų ir cukrinių runkelių auginimu.

 

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams žaliavas bei prekes žemės ūkio gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, penkias žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“ bei kt. Įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

Kartu su partneriais įmonė valdo prekes ir paslaugas žemės ūkiui teikiančią įmonę UAB „Dotnuvos projektai“ bei logistikos įmonę UAB „Jungtinė ekspedicija“.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

 

Daugiau informacijos:

         Andrius Pranckevičius
         AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt