English Latvian
Publicēts: 2023-04-05 14:03:29 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta SIA Banga Ltd obligāciju iekļaušanas procedūra

Pamatojoties uz 2023. gada 4. aprīlī saņemto iekļaušanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi iekļaušanas procedūru SIA Banga Ltd obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North Obligāciju sarakstā:

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000860088 1 000 2 500 000 EUR 09.05.2025

 

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā:  SIA Banga Ltd Uzņēmuma apraksts, obligāciju emisijas noteikumi un iesniegtie finanšu pārskati.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


2020_ar_ar-revidenta-zin.pdf
2021_ar_ar-revidenta-zin.pdf
BANGA Notes Terms.pdf
Banga-Presentation-Nasdaq-0404_2023.pdf