Danish
Offentliggjort: 2022-05-20 10:29:46 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 58, 2022 - Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning af konverterbare realkreditobligationer pr. 1. juli 2022

Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr. 1. juli 2022, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i lov om kapitalmarkeder § 24.

 

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 

 

Venlig hilsen

 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Udtrkning pr. 1. juli 2022.xml