Published: 2021-02-26 14:18:48 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” galīgās akciju atpirkšanas rezultātiem – “TransComponent Holding” ziņojums

Ar šo Nasdaq Riga paziņo, ka 2021. gada 26. februārī ir saņēmusi AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcionāra, galīgās akciju atpirkšanas izteicēja “TransComponent Holding” paziņojumu par akciju atpirkšanas rezultātiem. “TransComponent Holding” pieder 5 799 005 akcijas jeb 100% no Sabiedrības akcijām.

Ziņojums par piedāvājuma rezultātiem angļu valodā pielikumā.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


260221 NASDAQ.pdf