Julkaistu: 2013-08-16 09:30:00 CEST
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Componenta Oyj Pörssitiedote 16.8.2013 klo 10.30

Componenta Oyj:n 16.8.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen enimmäismäärä ja varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antama enintään 7 500 000 osakkeen määräinen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ovat yhteensä noin 45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Yhtiön toimitusjohtajan yhtiökokouksessa pitämä katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.

Helsinki 16. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

   

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_16082013_componentan_ylimaar_yk_paatos.pdf