Offentliggjort: 2019-02-22 12:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 24, 2019 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2019.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. april 2019, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20190401.Presse-Company News udtrk-1.pdf
Udtrkning pr. 1. april 2019.xml