English Estonian
Avaldatud: 2021-10-12 08:24:14 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Estonian Japan Trading Company AS aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2021-10-12 08:24 CEST --  

Nasdaq Tallinna juhatus otsustas 12. oktoobril 2021.a lisada Estonian Japan Trading Company AS aktsiatele (EJTC, ISIN kood: EE3100008996) alates tänasest, 12. oktoobrist 2021.a vaatlusmärke Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8 sätestatud alustel. 

Estonian Japan Trading Company AS omakapital ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.