Paskelbta: 2014-08-29 08:47:14 CEST
LESTO
Tarpinė informacija

Dėl 2014 metų šešių mėnesių AB LESTO bendrovės audituotos ir konsoliduotos neaudituotos LESTO grupės finansinės atskaitomybės

Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO pirmąjį 2014 metų pusmetį toliau didino veiklos efektyvumą bei investicijas į skirstomojo tinklo modernizavimą. Per šešis šių metų mėnesius prie tinklo prijungta 11,8 tūkst. naujų vartotojų objektų– tai 37 proc. daugiau nei pernai atitinkamu laiku. Tam įtakos turėjo šalies ūkio plėtra.  

LESTO grupė šiemet sausį-birželį uždirbo 250 mln. litų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – tai 4,2 proc. daugiau nei pernai per pirmąjį pusmetį. EBITDA marža palyginamuoju laiku padidėjo 2,22 proc. punkto iki 21,87 procento.    Pirmąjį pusmetį LESTO grupės konsoliduotas grynasis pelnas siekė 53,4 mln. litų – 2,3 karto daugiau nei 2013 metų sausį-birželį, kai jis siekė 22,8 mln. litų.  Didžiausią įtaką grynojo pelno augimui turėjo elektros energijos įsigijimo ir susijusių paslaugų sąnaudų sumažėjimas – jos minėtu laiku siekė 740,1 mln. litų ir buvo 12,3 proc. mažesnės nei 2013 metų pirmąjį pusmetį.    

„Nuoseklūs veiklos efektyvumo didinimo žingsniai  ir pasverti strateginiai sprendimai toliau gerina LESTO veiklos rodiklius. Ambicingų finansinių veiklos rezultatų siekiame, atsižvelgdami į sukuriamą pridėtinę vertę savo klientams. Tai darome didindami investicijas į tinklo modernizavimą, tobulindami naujų vartotojų prijungimo procesus ir plėtodami nuotolinius aptarnavimo kanalus. Pirmasis šių metų pusmetis ypatingas ir tuo, kad buvo patvirtinta 2014-2020 metų LESTO veiklos strategija, kurioje sau išsikėlėme konkrečius ilgalaikius tikslus, tarp jų - įmonės vertės didinimas“, - sako Aidas Ignatavičius, LESTO generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.  

LESTO įmonių grupės pajamos 2014 metų pirmąjį pusmetį siekė 1,143 mlrd. litų ir buvo 6,3 proc. mažesnės nei pernai tuo pat metu. Pajamos sumažėjo dėl mažesnės nei 2013 metais galutinės elektros energijos kainos vartotojams. Persiųstos elektros energijos kiekis palyginamuoju laiku padidėjo 0,5 proc. iki 4,2 mlrd. kWh. Pirmąjį šių metų pusmetį 32 proc. LESTO persiunčiamos elektros energijos kiekio suvartojo gyventojai. Pramonės objektai ir paslaugų įstaigos suvartojo atitinkamai 28 proc. ir 11 proc. elektros energijos, kiti objektai – 29 procentus.  

Per šešis šių metų mėnesius LESTO į tinklo plėtrą ir palaikymą investavo 120 mln. litų – tai 6 proc. daugiau nei pernai atitinkamu laiku. Palyginti su 2013 m. tuo pat metu, šiemet investicijos labiausiai padidėjo (36,9 proc.) į 0,4-10 kV elektros tinklų rekonstravimą, siekiant užtikrinti didesnį tinklo patikimumą bei saugumą.   

Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI), įskaitant stichinių reiškinių („force majeure“) įtaką, 2014 m. sausį-birželį vienam vartotojui siekė 76,57 minutės, kai pernai tuo pat metu ji buvo 50,41 minutės.  Šis rodiklis išaugo dėl nepalankių oro sąlygų pavasarį – 78,4 proc. skirstomųjų tinklų sudaro oro linijos, todėl elektros energijos tiekimo patikimumas tebėra labai priklausomas nuo oro sąlygų.  Be stichinių reiškinių poveikio, SAIDI rodiklis sumažėjo ir siekė 32,16 min. (2013 m. pirmąjį pusmetį – 32,58 min.).  

Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI), įskaitant „force majeure“ poveikį, 2014 m. pirmąjį pusmetį siekė 0,63 karto, kai pernai jis buvo 0,58 karto. Be stichinių reiškinių poveikio, SAIFI rodiklis palyginamuoju laiku šiek tiek sumažėjo ir siekė 0,42 karto.  

LESTO įmonių grupę sudaro antrinės įmonės „Elektros tinklo paslaugos“, „NT Valdos“, bei asocijuotos bendrovės Technologijų ir inovacijų centras ir Verslo aptarnavimo centras.   LESTO akcijos kotiruojamos „Nasdaq Omx“ Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše ir yra viena didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją bendrovių „Nasdaq Omx Baltic“ biržoje.    

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.


2014_Ipusm_pranesimas_LESTO_LT.pdf
LESTO_2014_1H_finansiniai_rezultatai _prezentacija_LT.pdf