Paskelbta: 2021-08-31 12:10:54 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-31 12:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugpjūčio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,1749 3,5814 279,223 143747,9918
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2928 219,8046 0 281514,7424
INVL Baltijos fondas 48,1884 38,317728 88,137624 209830,247344

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com