English Lithuanian
Paskelbta: 2024-05-15 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas leidimas įregistruoti UAB Urbo banko įstatų pakeitimą

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, adresas: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.

Bankas informuoja, kad Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2024 m. gegužės 14 d. sprendimu leido Bankui įregistruoti 2024 m. kovo 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą Banko įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu iki 43 491 807,50 Eur.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt